Za loňskou a letošní stavební sezónu Ředitelství silnic a dálnic s. p. začne s opravou už šestého mostu silnice I/11 těsně před hranicemi se Slovenskem. Okolo Jablunkova došlo k diagnostickému potvrzení konce životnosti izolací, proto bylo potřeba spustit několik včasných a tím pádem levnějších i rychlejších oprav.

Investice přesahují 50 milionů Kč bez DPH, do celkové částky spadají i aktuálně dokončované opravy mostů evidenčních čísel 11-189, 11-191 a 11-195. Tyto tři mosty budou plně zprůjezdněny od pondělí 29. 8. 2022, kdy zároveň začíná oprava mostu ev. č. 11-194.

Poslední letošní rekonstrukce mostu silnice I/11 potrvá zhruba čtyři týdny. Harmonogram odpovídá předešlým opravám, stavbaři vymění izolace včetně asfaltových vrstev. Práce za cca dva miliony Kč bez DPH částečně uzavřou příhraniční komunikaci v km 341, kyvadlový provoz jedním pruhem pro oba směry pohlídají semafory (v případě potřeby nastoupí regulovčíci s vysílačkami).

Print Friendly, PDF & Email