Nový severovýchodní obchvat Krnova bude už letos uveden do provozu. Ke zdárnému konci stavby za cca 949 milionů Kč bez DPH spěje postup prací za posledních několik dní. Čilý ruch panuje na několika stavebních objektech, kterých je dohromady 141. V rámci projektu se počítá například s vybudováním mostů v celkové délce 829 metrů, podél silnice vyrostou i protihlukové stěny dlouhé 3 644 metrů a chybět nebudou ani téměř stometrové opěrné zdi.

V dubnu se zatím stihly například návozy sanačních vrstev, dosypy krajnic, pokládky žlabů a palisád, stavbaři současně na dalším úseku provedli drenáže a položili betonové základy či nové chodníky. Přibyly nové lávky a schodiště pro pěší, v rámci stavby obchvatu došlo rovněž na pokračování montáže protihlukových stěn včetně úprav přilehlých svahů.

Celá trasa silnice I/57 o délce bezmála osmi kilometrů by měla motoristům sloužit od prosince letošního roku. Stavba slouží zároveň jako protipovodňová hráz v úseku dlouhém přibližně půl kilometru, navazující pokračování se zabezpečením proti vodě zajišťuje Povodí Odry.

Video z postupu prací na silnici I/57: https://www.youtube.com/watch?v=fjtnzmEAE7w.

Informační leták stavby: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/345/infoletak_s57-krnov-sv-obchvat.pdf.

Print Friendly, PDF & Email