Na dvouproudové silnici I/46 vedoucí ze Šternberka do Opavy a zpět probíhá oprava mostu v km 110,3 provozního staničení. Z důvodu prováděných prací řidiči projedou obcí Slavkov pouze jedním jízdním pruhem pro oba směry. Kyvadlově řešené zúžení potrvá po celou dobu rekonstrukce dosluhujícího přemostění těsně před Opavou. Předpokládané zprovoznění nového úseku nastane zhruba za měsíc čili v první polovině září 2021.

Oprava za cca 2,4 milionu Kč bez DPH aktuálně dospěla do fáze výkopu první poloviny mostu, kam mohly být položeny nové betonové trouby. Po kontrole pevnosti stavby následují zásypy a pokládky hutněných asfaltových vrstev. Jakmile bude hotový asfalt, počítáme s převedením opravy na druhou polovinu komunikace I/46 a řidiči tak projedou opět kyvadlově po dokončené části slavkovského mostu.

Print Friendly, PDF & Email