První dubnový týden začíná mnoho oprav, zahajované akce ŘSD ČR doplní také rekonstrukce povrchu silnice I/11 v úseku Žďárský Potok – Stará Ves. Cesta mezi Rýmařovem a Šumperkem bude od 4. 4. 2022 cca dva měsíce průjezdná pouze jedním pruhem kolem semaforů, které v případě velkých kolon nahradí regulovčíci s vysílačkami.

Obousměrný kyvadlový režim byl zvolen z důvodu kontinuity stavby, mezi km 189,2 a 192,7 bude provedeno odstranění provozních škod postupně vznikajících během užívání silnice I/11. Předmětem prací je zhotovení přechodného dopravního značení, odfrézování stávající vozovky, sanace ulámaných okrajů, rozpojení a homogenizace zbylého souvrství, pokládka živičných vrstev silnice, výplň spár a obnovení vodorovného dopravního značení před zprovozněním komunikace.

Rekonstrukce silnice I/11 bude probíhat v délce 3,5 km, celková opravovaná plocha vozovek činí 28 110 metrů čtverečných. Cena projektu dosahuje přibližně 36,3 milionu Kč bez DPH, veřejnou zakázku vyhrála firma Kareta s. r. o.

Print Friendly, PDF & Email