Ředitelství silnic a dálnic v Moravskoslezském kraji zastupuje Správa Ostrava, která prostřednictvím provozního úseku plánuje do roku 2024 investice ve výši přibližně 1,16 miliardy českých korun. Z těchto přidělených finančních prostředků náleží cca 609 milionů Kč na údržbové práce, zbytek vysoké částky pomáhá plnit účel provádění oprav svěřených silnic v kraji. Významnou část prostředků máme zasmluvněných, nicméně mnohé činnosti či opravy budou teprve soutěženy, proto může docházet k dílčím změnám hodnoty přidělených financí. Nových oprav nyní v kraji připravujeme zhruba 40, jak přehledně znázorňuje přiložená mapa obsahující dříve zahájené i dosud probíhající akce z loňského roku. Letošní rekonstrukce proběhnou po celém kraji v souladu s trvalým zvyšováním bezpečnosti silničního provozu a růstem kvality tuzemské dopravní infrastruktury.

Kromě provozní sekce organizující opravy a údržbu funguje na Správě Ostrava také úsek výstavby, který do roku 2024 vstupuje s předpokladem plynulého pokračování stavebních projektů. Zprovoznění se letos dočká první etapa dálnice D48 Bělotín–Rybí včetně obchvatu Mošnova a citelně pokročí rovněž příprava důležitých staveb. Konkrétně do prosince proběhne například hned několik výběrových řízení na zhotovitele (I/45 obchvat Bruntálu, I/46 jižní obchvat Opavy Hradecká – Olomoucká, I/57 Linhartovy, ekodukt Mosty u Jablunkova) a očekáváme postup v řadě řízeních o stavební povolení (I/45 Krnov – hraniční přechod, D48 MÚK Bělotín–Rybí II. etapa, I/45 Krnov – západní obchvat).

Termíny uvedených rekonstrukcí i staveb včetně cen, rozsahu činností a vedení dopravy veřejně upřesníme vždy po podpisu smluv s vybraným zhotovitelem neboli před zahájením samotných prací. Volně publikovatelné informace poskytujeme přednostně na krajském Twitteru ŘSD (https://twitter.com/RSD_MSlezsky), méně častou alternativou jsou tyto informační zprávy posílané e-mailem. Spolehlivým zdrojem podrobností staveb a všech dalších projektů je Mapová aplikace na oficiálním webu www.rsd.cz. Zde vložené infoletáky obohacené o mapy opět umožňují libovolné užití do článků, zpráv, reportáží apod.

Mapa v plném rozlišení

 

Print Friendly, PDF & Email