Obchvat Frýdku-Místku vzniká připojením stávající dálnice D56 a stavbou nové dálnice D48 jižně od města. Stavební práce na několika místech současně pokračovaly i přes zimu a nasazené tempo nepolevuje.

Na první etapě stavby obchvatu Frýdku-Místku se před koncem roku 2020 podařilo převést dopravu z původní trasy dálnice D56 na nový most. Přesměrování provozu umožnilo pokračování prací i v zimním období. Leden a únor doprovázely velmi nízké teploty, přesto stavba probíhala technologiemi, které zima nijak neovlivnila. V březnu mráz neustoupil, proto musí být řada činností přizpůsobena plněním dílčích úkolů nutných k předpokládanému zprovoznění stavby v roce 2022.

Na druhé etapě obchvatu Frýdku-Místku stavbaři také pracovali přes zimu. Sice nepokračovaly zemní práce, ale naplno běžela výroba a montáž ocelových konstrukcí mostů. Nevyklidily se ani pozice u mostů monolitických, které jsou betonované přímo na stavbě. Kromě několika krátkých přestávek způsobených nesnesitelným počasím se betonovalo bez zastavení. Na přelomu února a března se znovu rozběhly zemní práce a po nezbytné jarní údržbě se vrátí zhotovitel k návozům materiálu do násypů.

V roce 2021 je třeba očekávat zhruba dvojnásobný stavební výkon, což se jistě projeví zvýšenou dopravní zátěží poblíž stavby. Řidičům i lidem z Frýdku-Místku děkujeme za pochopení.

Video z postupů prací na I. etapě obchvatu + propojení s D56: https://youtu.be/JtzctVedghw.

Video z postupů prací na II. etapě obchvatu: https://youtu.be/2gqLU_QCjhM.

Print Friendly, PDF & Email