V rámci probíhající stavby „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ pokračuje současně také druhá etapa záchranného archeologického výzkumu v katastrálních územích Kateřinky u Opavy, Jaktař, Palhanec a Vávrovice. Trasa budoucí silnice I/11 tisíce let skrývala vzácné artefakty, které se podařilo odhalit.

Lokalitou vzácných vykopávek je například katastr Kateřinky u Opavy. Archeologové nalezli zásobní jámy s fragmenty keramických nádob, v zemi byly skryty také kůlové jámy v pravidelném uspořádání. Nejen tyto nejnovější nálezy dokreslují situaci v území bývalých sídlišť, na které historici narazili už během první etapy archeologického průzkumu.

Nejstarší identifikované poklady pod obchvatem Opavy můžeme chronologicky řadit do období kultury lengyelské datované k přelomu neolitu a eneolitu (přibližně mezi 4400 – 4300 př. n. l.). Další hmotné důkazy o existenci našich předků spadají do přechodu doby bronzové a halštatské (cca 800 př. n. l.).

 

Print Friendly, PDF & Email