Základem každé stavby je objem zemních prací, především u trasy vedené po násypech je třeba připravit pevný a hutný podklad. Také obchvat Krnova po silnici I/57 má několik úseků, kde se kvůli vyrovnání nivelity v terénu navezly kubíky zeminy do podkladových a konstrukčních vrstev nesoucí později samotný asfalt. Násypy dosahují objemu 515 677 m3, ovšem jednotlivé vrstvy vidět nebudou, jelikož je pokryje ornice s novou zelení.

Právě dosypání krajnic a rozprostření ornice ve svahu byly další viditelné práce, které se v minulých dnech či týdnech odehrávaly na stavbě krnovského obchvatu. Navážka zeminy je patrná na velké části stavby (v km 0,7 až 5,2). Některé z dokončovaných svahů doplnilo zpevnění kamenivem.

Pokroky práce nastaly i na mostech. Na estakádě přes Albrechtickou ulici a místní komunikaci včetně tratě ČD byly položeny asfaltové vrstvy a stavbaři zvládli instalaci panelů protihlukových stěn (PHS). Na další estakádě přes řeku Opavici a místní komunikaci byly dokončeny římsy či usazení sloupů PHS vpravo, zatímco u svahových kuželů byly provedeny terénní úpravy. Izolace nosné konstrukce je rovněž dokončena. Estakáda přes místní komunikaci, železniční trať a Opavskou ulici hlásí provedení betonáže přechodové desky, dělníci provedli také montáž a následnou betonáž dilatačních závěrů. V případě říms došlo na jejich bednění, armování a opět závěrečnou betonáž.

Průběh stavby obchvatu Krnova pokračuje podle harmonogramu, souhrnný pohled nabízí nové video veřejně dostupné zde: https://youtu.be/ntRY-fRI-JQ.

Print Friendly, PDF & Email