Příští úterý neboli 2. 4. 2024 je dnem zahájení zdokonalení protipovodňových opatření podél dálnice D1 u Bohumína. Firma MI Roads provede navýšení inundačních hrází po obou stranách D1 v úseku km 369,84 až 370,25 provozního staničení. Hlavní trasa dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras, zhotovitel bude mít k dispozici uzavřené jen odstavné pruhy vždy na 90 dní v jednom směru, nárazově mohou být krátkodobě uzavřeny pravé pruhy (maximálně na jeden den).

Ochranné hráze budou navýšeny o 0,5 až 0,8 metru, technické řešení spočívá v provedení železobetonových úhlových zdí o délce 250 metrů (vlevo) a 310 metrů (vpravo) s šířkou dříku 0,3 metru. Dolní přesypaná část zdi naváže na těsnící jílovocementovou clonu. Součástí akce je zprovoznění stavidla, úprava odpadů a doplnění plotů. Stavební ruch v dohledu pěchotního srubu MO-S5 vyjde přibližně na 11,4 milionu Kč, hotovo bude v prosinci.

Print Friendly, PDF & Email