Po zimní přestávce je čas odstartovat jarní pokračování opravy mostu číslo 456, který dálnicí D1 překonává řeku Odru a odděluje Bohumín a Ostravu. Návrat stavbařů na pravou polovinu mostu je plánován od neděle 11. 4. 2021 na dobu zhruba měsíce a půl.

Harmonogram prací je vypsán od 11. 4. do 29. 5., přičemž nelze vyloučit posun některých termínů vlivem objektivních faktorů. Etapy jsou rozděleny následovně (bez potřeby objízdných tras):

a) Etapa 0

Montáž dopravně inženýrského opatření (DIO) a demontáž svodidel na přejezdech středového dělícího pásu (SDP) v km 366,025 – 366,145 a v km 366,870 – 367,005.

Termín: 11. 4. 2021 – 12. 4. 2021.

Režim obousměrné dopravy: 1/1.

b) Etapa I

Provádění stavebních prací, rekonstrukce pravé části mostu (směr Bohumín).

Termín: 12. 4. 2021 – 28. 5. 2021.

Režim obousměrné dopravy: 1+1/0 (pravý jízdní pás D1 směr Bohumín bude úplně uzavřen).

c) Etapa 0

Demontáž DIO a zpětná montáž svodidel na přejezdech SDP.

Termín: 29. 5. 2021.

Režim obousměrné dopravy 1/1.

Od 30. 5. 2021 předpokládáme plné zprovoznění mostu po celkové opravě obou jeho polovin za cenu zhruba 43,7 milionu Kč bez DPH. Hlavní důvodem rekonstrukce byla potřeba výměny původní nefunkční stříkané hydroizolace nosné konstrukce. Výměna bude prováděna jen na nosné konstrukci mezi římsami, které zůstanou zachovány.

Print Friendly, PDF & Email