V souvislosti s připravovanou stavbou „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“ bychom rádi avizovali možná omezení užívání silnice I/56 (ulice Cingrova) a přilehlých ploch v úseku od ulice 28. října (silnice III/4793) po ulici Českobratrskou (silnice II/479). Krátkodobé uzavírky či zábory prostranství se mohou objevit od cca 9. 1. do konce února 2023 z důvodu zahájení podrobného geotechnického průzkumu (GTP). Aktuálně pokračují přípravné administrativní činnosti, proto zatím není možné upřesnit časový horizont provádění prací, na každý pád předpokládáme upřednostnění víkendových termínů s ohledem na menší dopravní zátěž prodloužené Místecké.

Prostředkem podrobného GTP se stanou především jádrové vrty doplněné terénními zkouškami. Pro hodnocení parametrů zemin budou z vrtů odebrány laboratorní vzorky. Výsledky upřesní inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry v místě projektované stavby.

Zajímavé zastřešení silnice I/56 do jednostranně uzavřené galerie sníží dopady husté dopravy, místem projíždí přes 26 500 aut všech kategorií denně (z toho skoro 3 500 těžkých motorových vozidel).

Print Friendly, PDF & Email