Probíhající stavba obchvatu Frýdku-Místku je rozdělena dvěma etapami, které navazují na připravované propojení dálnic D56 a D48 západně od města. Zprovoznění všech úseků nastane v příštím roce, zatímco nyní plynule pokračují práce na několika stanovištích současně.

Podél budoucího připojení dálnice D56 k dálnici D48 je aktuálně plánována pokládka zpevněného kameniva a provádění armovaného násypu. U mostu přes Kvapilovu ulici tento týden dojde k odbednění a montáži skruže, zatímco další skupina pracovníků na estakádě zařídí založení nosných konstrukcí polí včetně dalšího předpínání a odbedňování konstrukcí u polí navazujících. Opěrná zeď Palkovické ulice se do neděle dočká výztuže a spádového betonu.

Rušno je i na první etapě obchvatu, kde v území mimoúrovňového křížení Olešná vznikne nový propustek doplněný odvodňovacími žlaby. Na mostě přes stavěnou dálnici D48 bude kromě izolací proveden zásyp rubu opěr. Mostní přeložka oblasti Místeckého lesa se blíží k hlavní prohlídce a hlavně k zátěžové zkoušce. Před měřeným zatížením se tento týden stihnou dokončit římsy, upravit plochy pod mostem a zalít asfaltové zálivky.

Print Friendly, PDF & Email