Oprava mostu silnice I/56 v Ostravě patřila mezi nejsledovanější silniční rekonstrukce v regionu. Práce u Outlet Areny Moravia bylo nutné provádět za úplné uzavírky, což s sebou neslo stanovení obousměrných objízdných tras doprovázených dopravními změnami. Tíživá situace trvala co nejkratší možnou dobu, protože se podařilo veškeré práce urychlit s dodržením technologických postupů navržených před nástupem prvního dělníka firmy Hroší stavby Morava.

Stavbaři se na mostě střídali ve dvou směnách po velkých skupinách, aby bylo možné co nejdříve vrátit frekventovaný provoz na původní komunikaci. Desítky pracovníků najednou postupně provedly kompletní rekonstrukci historicky významného mostu pokrytého už nefunkční izolací. Vlivy počasí poškozovaly konstrukci a zároveň frekventovaný směr Hlučínsko trápila nadstandardní četnost tvorby výtluků a podobných poruch vozovky.

Bedlivě dozorovaná oprava ze strany přítomných odborníků i široké veřejnosti je definitivně u konce, jezdí se obousměrně bez zdržení. Výsledné uspíšení předpokládaného harmonogramu přesahuje jeden měsíc ve prospěch všech zúčastněných stran. Obnovení ochranných částí, položení nových vozovkových souvrství a například také sanace spodní stavby vyšly celkem na cca 18,7 milionu Kč bez DPH.

Děkujeme všem řidičům za trpělivost.

Print Friendly, PDF & Email