Nový obchvat Karviné zhotovitel staví bez ohledu na roční období. Práce probíhaly i přes zimu, aby dokončená novostavba pozemní komunikace mohla co nejdříve sloužit jako jihozápadní odklon dopravy zatěžující občany. Průtahem Karviné zatím denně projíždí více než 16 tisíc aut denně.

Řešením je novostavba silnice I/67 vedena územím bývalé důlní činnosti. Hlavní trasa obchvatu měří 2 975 metrů a součástí bude nový most, podchod pro pěší, mimoúrovňové křížení i protihlukové stěny. Neustálý stavební proces trval i v zimě a tempo se po oteplení nijak nesnižuje. V těchto dnech stále probíhá realizace vertikálních geodrénů, buduje se přeložka koryta Darkovské Mlýnky a zhotovitel začíná s realizací první vrstvy násypů.

Zatímco byly téměř dokončeny sanace, finalizuje se také konsolidační násyp u budoucího mostu přes řeku Olši. V neposlední řadě pokračuje tvorba násypu přes jezero, kde rovněž probíhají práce na novém propustku. Co se týče výhledových plánů, během března dojde k přepojení vedení vysokého napětí.

Stanovený harmonogram je plný na několik měsíců dopředu, protože úplné zprovoznění jihozápadního obchvatu Karviné je předpokládáno časově na přelom roků 2022/2023. Cena stavby dosahuje cca 899 milionů Kč bez DPH.

Infoleták stavby: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/359/infoletak_s67-karvina-obchvat.pdf.

Print Friendly, PDF & Email