Dnešním dnem začíná oprava gabionové zdi podél silnice I/11 v Ostravě. Práce na prodloužené Rudné jsou plánovány od pondělí 12. 7. 2021 po skončení dosavadního období, kdy byl prováděn monitoring použité konstrukce a dotčeného území v rámci zpracování nové projektové dokumentace opravy.

Rekonstrukci poškozené gabionové zdi hlavního tahu mezi Opavou a Ostravou doprovází převedení veškeré dopravy do jednoho jízdního pásu silnice I/11, motoristé projedou obousměrně vždy jedním jízdním pruhem v režimu 1+1. Oprava a související částečná uzavírka bude probíhat dle předpokladu po dobu tří měsíců.

Print Friendly, PDF & Email