Sobota 12. 6. 2021 se stane dnem zprovoznění stavby „I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11“. Dostavěná náhrada nevhodného řešení křížení silnic I/11 a II/416 zvýší bezpečnost silničního provozu jižně od opavské zástavby. Při posledním sčítání dopravy v roce 2016 místem projelo průměrně cca 18 600 aut všech kategorií denně.

Hlavní trasa měří 417 metrů a ve vedení úseku novostavby vznikl tříramenný kruhový objezd přivádějící provoz ze silnice II/461 (výhledově I/46). Nové křížení snižuje riziko ohrožování či omezování řidičů a důležitým přínosem je plynulejší průjezd dopravy bez kolon známých z dřívějších dob.

Při podpisu smlouvy se zhotovitelem bylo ušetřeno cca 8,9 milionu Kč, protože předpokládaná cena stavby byla standardně vypočítána na zaokrouhlenou sumu 45,7 milionu Kč a výsledná částka klesla na 36,8 milionu Kč (vše bez DPH).

Print Friendly, PDF & Email