Ředitelství silnic a dálnic s. p. pro Pardubický kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Informace o dopravním omezení ZZS PAK VZ Chrudim

Informace o dopravním omezení ZZS PAK VZ Chrudim Na koordinačním jednání dne 25.6.2024 za účasti ZZS PAK, Zhotovitele stavby a TDI Objednatele bylo dohodnuto, že v rámci stavby „I/17 Chrudim, ulice Dr. M. Horákové, OAK včetně chodníků“ bude omezen vjezd/výjezd do/z...

Oprava silnice I/17 – ul. Milady Horákové v Chrudimi

Oprava silnice I/17 – ul. Milady Horákové v Chrudimi

Včera jsme zahájili práce na rekonstrukci silnice I/17 v intravilánu města Chrudim - ul. Milady Horákové. Během opravy, která je plánována do konce letních prázdnin, dojde k odstranění stávajícího krytu vozovky (obrusná a ložná vrstva, místy podkladní vrstva) a...

Zahájili jsme opravu silnice I/35 v úseku Hřebeč – Moravská Třebová

Zahájili jsme opravu silnice I/35 v úseku Hřebeč – Moravská Třebová

Dnes byla zahájena oprava 4,252 km dlouhého úseku komunikace I/35 od estakády Hřebeč po okružní křižovatku v Moravské Třebové. Důvodem je stávající stav komunikace, který vykazuje známky vyčerpání životnosti asfaltových vrstev, zároveň vlivem extrémního nárůstu...

Aktuální vývoj prací na opravě mostu v Chrudimi na silnici I/17

Na základě provedené doplňkové diagnostiky spodní stavby mostu přes řeku Chrudimku na silnici I/17 v Chrudimi bylo zjištěno, že jeho původní základy byly ve velmi špatném stavu. Oproti původnímu předpokladu realizační dokumentace stavby tedy došlo ke změně postupu...

Videa a tweety z Pardubického kraje

Print Friendly, PDF & Email