Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Plzeňský kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Na vjezdu do Chodové Plané dnes začínají stavební úpravy

Na vjezdu do Chodové Plané dnes začínají stavební úpravy

Dnes budou zahájeny stavební úpravy na silnici I/21 na rozhraní zastavěného a nezastavěného území městyse Chodová Planá. Stavba potrvá cca 70 dní a je rozdělena na 2 etapy. V první etapě dojde k úplné uzavírce silnice I/21 od 4.7.22 do 10.7.2022 a stavba řeší opravu...

Štěpánovicemi projedou řidiči opět bez omezení

Štěpánovicemi projedou řidiči opět bez omezení

Ve čtvrtek 30. 6. dojde k opětovnému zprovoznění komunikace I/27 na průtahu obce Štěpánovice na Klatovsku. V rámci akce I/27 Štěpánovice – průtah došlo k obnově asfaltového souvrství vozovky v obci a ke sjednocení šířkového uspořádání silnice mezi obrubníky. Úpravou...

Výměna cementobetonových desek omezí provoz na D5

Výměna cementobetonových desek omezí provoz na D5

V termínu od 20. 6. 2022 do 30. 6. 2022 proběhne částečná uzavírka dálnice D5 ve směru na Plzeň, a to v úseku mezi kilometry 143,000 – 139,300 u Rozvadova. Dojde zde k uzavření odstavného a pravého pruhu dálnice a provoz bude veden pouze levým jízdním pruhem. Důvodem...

Změny omezení v Losiné

Změny omezení v Losiné

V souvislosti s výstavbou nové okružní křižovatky v Losiné u Plzně na I/20 dojde v sobotu 11. 6. ke změnám v přechodné úpravě provozu. I nadále bude na místě platit částečná uzavírka hlavní komunikace a provoz bude stále řízen kyvadlově. Provoz bude postupně převeden...

U Železné Rudy se opět jezdí bez větších omezení

U Železné Rudy se opět jezdí bez větších omezení

Přes dva kilometry dlouhý úsek silnice I/27, kde od poloviny dubna probíhala oprava vozovky v rámci akce I/27 Gerlova Huť je nyní bez výrazných komplikací průjezdný. Řešený úsek komunikace I/27 mezi Javornou a Železnou Rudou už vykazoval řadu závad jako například...

Videa a tweety z Plzeňského kraje

Dnes začínají stavební práce na I/21 v Chodové Plané na Tachovsku. Během následujících 70 dní dojde k vybudování zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do městyse ve směru od Plané. Vzniknou nové autobusové zastávky a opraven bude jeden z propustků pod I/21.
https://kraje.rsd.cz/plzensky/na-vjezdu-do-chodove-plane-dnes-zacinaji-stavebni-upravy/

Oprava I/22 u Zavlekova na Klatovsku prozatím dopravu na hlavní komunikaci příliš neomezovala. Téměř dokončená už je úprava hospodářských sjezdů a jejich odvodnění v řešeném úseku. Následná oprava samotné komunikace už výraznější omezení provozu způsobí.

2

Prázdniny jsou tady! Co uděláme proto, aby letošní nástup prázdnin a hromadné odjezdy proběhly co nejlépe, a jaká jsou naše doporučení řidičům? A také kam volat, když se dostanete do problému. O tom je letošní první prázdninový asfaltový podcast. https://www.rsd.cz/-/podcast-mezi-n%C3%A1mi-asfalty-pr%C3%A1zdninov%C3%BD-provoz

Print Friendly, PDF & Email