Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Prahu a Středočeský kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

D6 Hořovičky -záchranný archeologický výzkum

D6 Hořovičky -záchranný archeologický výzkum

Zatím co na obchvatu Krupé se již pracuje na budoucí dálnici D6 a v navazují trase kolem Hořesedel se záchranný archeologický výzkum dokončuje, v 5 kilometrů dlouhém úseku u Hořoviček se usilovně pracuje v lokalitě stejného jména. Je to jedna z 5 archeologicky...

I/2  Malín-Nové Dvory, oprava komunikace a mostů 2-014 a 2-016

I/2 Malín-Nové Dvory, oprava komunikace a mostů 2-014 a 2-016

Vybrali jsme zhotovitele opravy 1300 metrů dlouhého úseku silnice I/2, který začíná v Malíně za mostem ev.č. 2-013 přes železniční trať a končí přibližně 200 metrů před začátkem obce Nové Dvory. Nejvýhodnější ekonomickou nabídka předložila společnost M-Silnice a.s.,...

I/16 Hvězda-Tuřany, oprava povrchu a odvodnění komunikace

I/16 Hvězda-Tuřany, oprava povrchu a odvodnění komunikace

V rámci předmětné stavby opravy povrchu komunikace a odvodnění silnice I/16 byla v rámci I. etapy uvedena do provozu část na průtahu obcí Hvězda mezi křižovatkou silnic I/16 a III/23628 na Čanovice. Stejně jako v navazující části průtahu (viz. níže) se i v této části...

I/3 Olbramovice obchvat-změna vedení dopravy

I/3 Olbramovice obchvat-změna vedení dopravy

V souvislosti s postupem výstavby obchvatu Olbramovic na silnici I/3 došlo ke změně vedení dopravy na silnici III/1116 ve směru na Tomice. Z důvodu zahájení prací na propojení hlavní trasy obchvatu v tomto místě a výstavby nové tečné křižovatky silnic č. I/3 a...

D6 Krupá přeložka

D6 Krupá přeložka

Na obchvatu Krupé na Rakovnicku jsme v trase budoucí dálnice D6 zahájili výstavbu mostu (estakády) v délce 805 metrů, jehož nosná konstrukce bude mít 23 polí. Prvním krokem  je realizace založení jeho spodní stavby. To je v tomto případě pilotové a v celé délce ho...

Most ev.č. 3-029a u Votic na sil. I/3 je uveden do provozu

Most ev.č. 3-029a u Votic na sil. I/3 je uveden do provozu

V neděli 31.7. 2022 jsme uvedli do provozu opravený most na silnici I/3, který na okraji obce Votice překlenuje silnici II/121. Opravu za 18,2 mil. Kč bez DPH jsme zahájili začátkem dubna tohoto roku z důvodu nefunkčního izolačního systém a zatékání na krajní nosníky...

Videa a tweety z Prahy a Středočeského kraje

Zbytky 30 tavících pecí, germánského ohrazeného dvorce, neolitického domu a dalších archeologických nálezů dokládajících osídlení a život našich předků v lokalitě u Hořoviček v trase budoucí dálnice D6 bylo odkryto při záchranném archeologickém výzkumu.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2022/08/09/d6-horovicky-zachranny-archeologicky-vyzkum/

4

Zhotovitele má oprava 1300m silnice I/2 a 2 mostů v úseku Malín-N. Dvory na Kutnohorsku. Práce zahájíme v závěru srpna stavbou provizorní silnice a mostního provizoria, na něž následně převedeme provoz před demolicí stávajícího mostu přes říčku Vrchlici.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2022/08/08/i-2-malin-nove-dvory-oprava-komunikace-a-mostu-2-014-a-2-016/

3

Na sil. I/16 stále pracujeme na průtahu obcí Hvězda. Opravujeme vozovku i odvodnění. Průjezd obcí je uzavřen a provoz převeden na značené obj. trasy. V Po. 9.8. zahájíme za provozu souběžnou opravu 500m dl. úseku mimo obec. Tady bude kyvadlový provoz.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2022/08/05/i-16-hvezda-turany/

4

Print Friendly, PDF & Email