Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Prahu a Středočeský kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

I/38 Kosmonosy, přestavba OK Pod Loretou a oprava komunikace

I/38 Kosmonosy, přestavba OK Pod Loretou a oprava komunikace

Společnost Colas CZ zahájí v sobotu 2.7.2022 opravu silnice I/38 Kosmonosech. V Průmyslové ulici opraví oba jízdní pásy této silnice I. třídy včetně okružních křižovatek u 13. brány a Pod Loretou, a to v úseku mezi okružní křižovatkou „Třída Václava Klementa,...

I/38 Velké Zboží–Chvalovice, mikrokoberec

I/38 Velké Zboží–Chvalovice, mikrokoberec

Ve čtvrtek 30.6.2022 zahajujeme práce na opravě silnice I/38 přibližně v úseku Chvalovice-Velké Zboží. V podstatě se bude jednat o souvislý úsek silnice v km 64,665-66,150 a dále o úsek v km 63,825-64,130 (dle staničení) včetně větví mimoúrovňové křižovatky se silnicí...

D6 Záchranný archeologický výzkum

D6 Záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum, který byl v březnu tohoto roku zahájen v hlavní trase budoucí dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel, přináší první výsledky. Co do rozsahu jsou archeologicky významné lokality plošně větší a obsahově přináší i více nálezů, než se očekávalo...

Zahajujeme opravu mostu přes D8 na sil. I/16

Zahajujeme opravu mostu přes D8 na sil. I/16

V úterý 28.6.2022 zahájíme opravu mostu ev.č. 16-011, který u obce Nová Ves převádí silnici I/16 přes dálnici D8. Most z roku 1996, který doposud neprošel žádnou významnou rekonstrukcí, opraví společnost Poor s.r.o. za 27,74 mil. Kč bez DPH. Hlavním cílem opravy mostu...

Opravy dálnic a silnic I. tříd ve Středočeském kraji

Opravy dálnic a silnic I. tříd ve Středočeském kraji

Nacházíme se v polovině letošní stavební sezóny a do provozu jsme již uvedli několik staveb. To na jednu stranu zlepšilo plynulost provozu a dopravní obslužnost v jednotlivých dotčených lokalitách, na stranu druhou nám to umožnilo zahajovat nebo připravovat další akce...

Část dálnice D0 v úseku D1-Běchovice má územní rozhodnutí

Část dálnice D0 v úseku D1-Běchovice má územní rozhodnutí

Pokračování Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 (SOKP 511) získalo pravomocné územní rozhodnutí. V celé 12,6 kilometru dlouhé trase budoucí dálnice můžeme nyní začít vykupovat pozemky a připravovat žádost o stavební povolení. Stavba by mohla začít v roce...

Videa a tweety z Prahy a Středočeského kraje

Omezení na sil. I/3 u Mrače na Benešovsku z důvodu opravy povrchu dnes dopoledne demontujeme. Místem tak na víkend projedete bez omezení v v běžném vedení dopravy v režimu 2+1 jízdní pruhy. Vodorovné dopravní značení obnovíme v dopravně klidnější hodiny tohoto víkendu.

Po demolici východní části mostu probíhalo v květnu zakládání, armování, bednění a betonáž pilíře a obou mostních opěr. Začátkem června již byly osazeny prefabrikované nosníky a ve středu proběhla již betonáž spřažené desky hl. nosné konstrukce. https://youtu.be/u8ydfrSPpVA

V rámci stavby nové OK u Plaz na sil. I/16 se blížíme ke konci další etapy. Pokládka vozovkového souvrství signalizuje brzké uvedení sil. I/16 do provozu. To přinese konec kyvadlově řízeného provozu k 11.7.2022. Nadále však budou uzavřeny větve OK směr Plazy a Kolomuty.

2

Print Friendly, PDF & Email