Ve čtvrtek 18.11.2021 jsme uvedli do provozu 412 metrů dlouhý úsek průtahu obcí Dublovice. Jedná se o první část opravy povrchu komunikace I/18 a jejího odvodnění mezi Líchovy a Beřkovou Lhotou na Příbramsku, kterou jsme zahájili koncem září. Ve vymezeném úseku máme v plánu opravit celkem 5 kilometrů této komunikace a v opravách tedy budeme pokračovat i v roce 2022, kdy se opět bude pracovat za provozu s kyvadlově řízenou, jak tomu bylo i v letošním roce.

V příštím roce by to však neměla být jediná akce na této silnici I. třídy. Rádi bychom opravili povrch, odvodnění i opěrné zdi na necelých 2 kilometrech v úseku Bohutín-Havírna a dostat by se mělo také na celkovou opravu mostu ev.č.18-018 před obcí Obory, kde letos ještě probíhá oprava sousedního mostu ev.č.18-019.

 

 

Print Friendly, PDF & Email