I na silnicích I. tříd a dálnicích ve Středočeském kraji jsme v listopadu dokončili další opravy pozemních komunikací. Uvedli jsme do provozu kompletně rekonstruovaný úsek dálnici D8 v km 5-12, což byla největší oprava dálnice v letošním roce. 1. etapou jsme ukončili letošní opravy silnici I/18 mezi Líchovy a Beřkovou Lhotou, kam se vrátíme v příští stavební sezóně. A konečně jsme pro zimní údržbu uvolnili také 2 kilometry dlouhý úsek silnice I/61 mezi Lidicemi a dálnicí D7, který jsme uvedli do provozu v pátek 26.11. 2021.

Aktuálně, mimo silnice I/9 a I/27, pracujeme zejména na mostních objektech. U všech akcí předpokládáme ukončení prací do poloviny prosince.

Print Friendly, PDF & Email