D4 most ev.č. D4-020 celková oprava

D4 most ev.č. D4-020 celková oprava

Na mostě ev.č. D4-020 v levém pásu dálnice D4 u Staré Huti je vybetonovaná hlavní nosná konstrukce a v polovině týdne proběhlo její předpínání. Další práce probíhají na závěrných zídkách. Po zaměření předpjaté nosné konstrukce zahájíme demontáž skruže a práce a na...