Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Prahu a Středočeský kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Na silnici I/4 budeme minimalizovat dopravní omezení

Na silnici I/4 budeme minimalizovat dopravní omezení

Na silnici I/4 mezi Chrašticemi a hranicí Středočeského a Jihočeského kraje dokončujeme opravu poslední části z více než 6 kilometrů dlouhého úseku. Položení nového vozovkového krytu nám umožňuje na tento víkend demontovat dopravní omezení a vést provoz oběma jízdními...

D8 PHS Všestudy, rekonstrukce

D8 PHS Všestudy, rekonstrukce

Ze 6 nabídek jsme vybrali zhotovitele rekonstrukce stávající dřevěné protihlukové stěny na dálnici D8 u Všestud na Mělnicku. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost M-Silnice, která rekonstrukci provede za 92 mil. Kč bez DPH.  Rekonstrukcí reagujeme na...

Na sil. I/32 připravujeme opravu několika mostů

Na sil. I/32 připravujeme opravu několika mostů

V roce 2021 jsme provedli demolici mostu ev.č. 32-002a u Činěvsi na Nymbursku a nový most uvedli do provozu ještě v prosinci téhož roku. Ve středočeské části silnice I/32 pracujeme na přípravě opravy dalších mostů, kde je nejblíže k realizaci celková oprava mostu...

I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba

I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba

2. stavba obchvatu Mělníka na silnici I/9, I/16 momentálně probíhá v souladu se schváleným harmonogram. Ve zkušebním provozu je okružní křižovatka propojující hlavní trasu obchvatu se stávající silnicí I/9, která byla v úseku napojení přeložena. V hlavní trase...

D0 oprava mostu přes Chlumeckou ulici

D0 oprava mostu přes Chlumeckou ulici

Pokračujeme ve výstavbě nové východní části mostu na dálnici D0 přes Chlumeckou ulici v Praze. Po osazení nosníků hlavní nosné konstrukce začátkem června proběhla betonáž spřažené desky. Vybetonovaná je rovněž severní přechodová deska a v těchto dnech se pracuje na...

V budoucí trase středočeské D3 probíhá podrobný geotechnický průzkum

Základními podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení jsou výstupy z realizace, v tomto případě velmi rozsáhlého, podrobného geotechnického průzkumu (dále GTP). Ten byl v celé trase D3 Středočeská, která zahrnuje 5 stavebních úseků v délce necelých 59...

Videa a tweety z Prahy a Středočeského kraje

Zbytky 30 tavících pecí, germánského ohrazeného dvorce, neolitického domu a dalších archeologických nálezů dokládajících osídlení a život našich předků v lokalitě u Hořoviček v trase budoucí dálnice D6 bylo odkryto při záchranném archeologickém výzkumu.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2022/08/09/d6-horovicky-zachranny-archeologicky-vyzkum/

4

Zhotovitele má oprava 1300m silnice I/2 a 2 mostů v úseku Malín-N. Dvory na Kutnohorsku. Práce zahájíme v závěru srpna stavbou provizorní silnice a mostního provizoria, na něž následně převedeme provoz před demolicí stávajícího mostu přes říčku Vrchlici.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2022/08/08/i-2-malin-nove-dvory-oprava-komunikace-a-mostu-2-014-a-2-016/

3

Na sil. I/16 stále pracujeme na průtahu obcí Hvězda. Opravujeme vozovku i odvodnění. Průjezd obcí je uzavřen a provoz převeden na značené obj. trasy. V Po. 9.8. zahájíme za provozu souběžnou opravu 500m dl. úseku mimo obec. Tady bude kyvadlový provoz.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2022/08/05/i-16-hvezda-turany/

4

Print Friendly, PDF & Email