Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Prahu a Středočeský kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

I/2 Mukařov-Kozojedy oprava komunikace a odvodnění

I/2 Mukařov-Kozojedy oprava komunikace a odvodnění

Vybrali jsme zhotovitele opravy silnice I/2 v úseku Mukařov-Kozojedy. Z 6 podaných nabídek tu ekonomicky nejvýhodnější podala společnost PORR a.s., která se zavázala provést opravu za 91,88 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu za 152 kalendářních dnů....

Na silnici I/2 u Nových Dvorů pracujeme i v zimě

Na silnici I/2 u Nových Dvorů pracujeme i v zimě

I v zimním období pokračujeme na kompletní rekonstrukci mostu, který překlenuje silnici I/2 přes říčku Vrchlici  u nových Dvorů na Kutnohorsku. Demolice původního a již nevyhovujícího mostní objektu a výstavba nového mostu je součástí opravy silnice I/2 Malín-Nové...

D1 PHS Hulice

D1 PHS Hulice

Při krajnici levého jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu postavíme novou 400 metrů dlouhou protihlukovou stěnu (dále PHS) podél obce Hulice (okr. Benešov). Stavba nové PHS, která vychází z požadavků zpracované hlukové studie, naváže na stávající stěnu. V místě...

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako...

Zimní údržba- zvýšený výskyt výtluků na silnicích a jejich oprava

Zimní údržba- zvýšený výskyt výtluků na silnicích a jejich oprava

Silné mrazy, kolísání teplot a celkově vyšší úhrn sněhových i dešťových srážek nesvědčí konstrukci komunikace. Té nevadí ani tak nízké či vysoké teploty, pokud jsou stabilní bez větších výkyvů, jako je právě střídání arktických teplot s těmi jarními. Důležitým...

Videa a tweety z Prahy a Středočeského kraje

Vybíráme zhotovitele opravy povrchu a odvodnění silnice I/3 na průtahu Miličínem. Termín pro podání nabídek na zhotovitele VZ za 23,12 mil. Kč bez DPH je 24.2.2023. Opravuje plánujeme za provozu s max. dobou pro uvedení do provozu 90 kalendářních dnů.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2023/02/22/i-3-milicin-prutah-oprava-komunikace/

Mapa plánovaných větších oprav v roce 2023 ukazuje stavební akce připravované pro letošní stavební sezónu. V ideálním případě to znamená např. cca 60 km nových vozovek nebo opravu 7 mostů na dálnicích a sil. I. tříd ve STC kraji.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2023/02/21/mapa-vetsich-oprav-pripravovanych-pro-letosni-stavebni-sezonu/

Na budoucí trase stavby D6 Hořesedly, přeložka pokračujeme u Hokova v kácení stromů dosahujících výšky až 30 metrů. Na rovině kácíme za pomoci harvestoru a ve svahu kácíme pouze ručně. Hlavní stavební práce zahájíme nejpozději do první poloviny března.

Print Friendly, PDF & Email