Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Prahu a Středočeský kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

I/3 Miličín průtah, oprava komunikace

I/3 Miličín průtah, oprava komunikace

Máme stavební povolení pro realizaci opravy povrchu a odvodnění silnice I/3 na průtahu Miličínem na Benešovsku a v současné době již probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele s aktuálním termínem podání nabídek 24.2.2023. Jedná se o společnou investiční akci s...

Mapa větších oprav připravovaných pro letošní stavební sezónu

Mapa větších oprav připravovaných pro letošní stavební sezónu

V letošní stavební sezóně plánujeme dokončit 5 opravy, které jsme zahájili v roce 2022. Na dálnicích je to most na D4 u Staré Huti a na D10  dokončíme opravu PHS a estakády u Kbel. Samostatně je třeba zmínit opravu obou jízdních pásů dálnice D1 v km 16-20,845. V tomto...

I/38H Kolín průtah, oprava povrchu

I/38H Kolín průtah, oprava povrchu

V rámci přípravy opravy povrchu silnice I/38H na průtahu Kolínem jsme v závěrečné fázi výběrového řízení na zhotovitele této zakázky. Vybíráme celkem z 10 nabídek a předpokládáme, že smlouvu o dílo se zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější ekonomickou nabídku,...

D4 oprava monolitických žlabů v km 19,386-19,776 a 20,047-20,474

D4 oprava monolitických žlabů v km 19,386-19,776 a 20,047-20,474

Vybrali jsme zhotovitele monolitických žlabů při krajnici levého jízdního pásu dálnice D4. Jejich opravu ve dvou úsecích v celkové délce cca 800 metrů mezi Kytínem a Mníškem pod Brdy bude realizovat společnost Skanska a.s. za necelých 5 mil. Kč bez DPH. K opravě se...

D5 PHS Bavoryně

D5 PHS Bavoryně

Z  nabídek 5 uchazečů o zhotovení novostavby a přestavby stávající protihlukové stěny na dálnici D5 u Bavoryně jsme vybrali tu, kterou předložilo sdružení „S – V sdružení pro PHS“ jehož správcem je společnost Samson Praha s.r.o. Sdružení bude stavbu realizovat za...

I/2 Doubravčany most ev.č. 2-006 – celková oprava

I/2 Doubravčany most ev.č. 2-006 – celková oprava

V rámci probíhajícího veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby "I/2 Doubravčany most ev.č. 2-006 - celková oprava" jsme obdrželi nabídky od 4 uchazečů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zadávací dokumentace je 15 390 000,-Kč bez DPH. Nejnižší...

Print Friendly, PDF & Email