Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Ústecký kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Na Novém mostě v Děčíně provádíme injektáž

Na Novém mostě v Děčíně provádíme injektáž

Na jižní části Nového mostu v Děčíně jsme 11. července 2022 zahájili 3. a zároveň poslední fázi rekonstrukce v úseku přibližně od poloviny jižního napojení, jižní estakády a jižní rampy. Aktuálně zde provádíme injektáž a po deštivém počasí zahájíme zhotovení kotevního...

Aktualizovaná mapa oprav v Ústeckém kraji pro rok 2022

Aktualizovaná mapa oprav v Ústeckém kraji pro rok 2022

Podívejte se na aktualizovanou mapu plánovaných oprav v Ústeckém kraji pro tento rok. V nejbližší době plánujeme zahájit rekonstrukci silnice I/13 v úseku Místo – Zelená, která si vyžádá částečnou uzavírku, ale zahájíme také stavbu obchvatu a přemostění u Žiželic na...

S opravou Nového mostu v Děčíně dnes končíme

S opravou Nového mostu v Děčíně dnes končíme

Na severní části Nového mostu v Děčíně na silnici I/13 dnes probíhají dokončovací práce a úklid staveniště, abychom zítra mohli most v ranních hodinách pustit do plného provozu. Na opravovaný úsek bylo třeba např. 1325 tun litého asfaltu, 1133 tun asfaltové směsi na...

Co se aktuálně děje na stavbě D7 u Loun?

Co se aktuálně děje na stavbě D7 u Loun?

Stavba 6 km dlouhého úseku dálnice D7 u Loun intenzivně pokračuje tak, abychom její první polovinu mohli uvést do provozu v říjnu 2022. A na čem se nyní pracuje? Na hlavní trase aktuálně probíhají montáže odvodnění drenáží, dále kabelové vedení pro systémy SOS,...

Videa a tweety z Ústeckého kraje

Na stavbě nového úseku dálnice D7 u Chlumčan v těchto dnech probíhá např. odkop zemin ze zářezu a realizace násypu. Dříky opěr zhotovujeme na mostě u Smolnice, dále zakládáme most pro biokoridor a na mostě přes Smolnický potok vrtáme piloty a realizujeme základ na opěře.

Dnes o půlnoci dojde na D8 k uzavření tunelů Prackovice, Radejčín ve směru na Drážďany, kde bude probíhat běžná údržba. Obousměrný provoz bude veden v levé tunelové troubě ve směru na Ústí n/L. V úterý o půlnoci se pak servisní činnost přesune na 24 hodin do levé tunelové trouby.

S úplnou uzavírkou silnici I/8 počítejte v Dubí v Ruské ulici, kde pokračuje oprava kanalizace a vodovodů. Pro řidiče je zde dopravně značená objízdná trasa. Ukončení prací se předpokládá koncem září.

2

Print Friendly, PDF & Email