Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Ústecký kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Aktualizovaná mapa oprav v Ústeckém kraji pro rok 2022

Aktualizovaná mapa oprav v Ústeckém kraji pro rok 2022

Podívejte se na aktualizovanou mapu plánovaných oprav v Ústeckém kraji pro tento rok. V nejbližší době plánujeme zahájit rekonstrukci silnice I/13 v úseku Místo – Zelená, která si vyžádá částečnou uzavírku, ale zahájíme také stavbu obchvatu a přemostění u Žiželic na...

S opravou Nového mostu v Děčíně dnes končíme

S opravou Nového mostu v Děčíně dnes končíme

Na severní části Nového mostu v Děčíně na silnici I/13 dnes probíhají dokončovací práce a úklid staveniště, abychom zítra mohli most v ranních hodinách pustit do plného provozu. Na opravovaný úsek bylo třeba např. 1325 tun litého asfaltu, 1133 tun asfaltové směsi na...

Co se aktuálně děje na stavbě D7 u Loun?

Co se aktuálně děje na stavbě D7 u Loun?

Stavba 6 km dlouhého úseku dálnice D7 u Loun intenzivně pokračuje tak, abychom její první polovinu mohli uvést do provozu v říjnu 2022. A na čem se nyní pracuje? Na hlavní trase aktuálně probíhají montáže odvodnění drenáží, dále kabelové vedení pro systémy SOS,...

Dnes jsme ukončili opravu silnice I/13 mezi Chlumcem a Libouchcem

Dnes jsme ukončili opravu silnice I/13 mezi Chlumcem a Libouchcem

Dnes jsme ukončili velkoplošnou opravu asfaltového souvrství na silnici I/13 mezi Chlumcem a Libouchcem a místo je opět plně průjezdné. Rekonstrukcí v celkové hodnotě 45 mil. Kč bez DPH prošly  4 úseky o celkové délce 6417 metrů. Zhotovitelem prací je společnost...

Plánované akce v Ústeckém kraji pro rok 2022

Plánované akce v Ústeckém kraji pro rok 2022

Podívejte se na mapu plánovaných oprav v Ústeckém kraji pro rok 2022. Aktuálně jsou v realizace 3 akce a další plánujeme zahájit během léta. Intenzivně pokračuje stavba dvou na sebe navazujících úseků dálnice D7 u Loun a Chlumčan. Letos budeme zahajovat výstavbu...

Videa a tweety z Ústeckého kraje

Podívejte se na aktualizovanou mapu plánovaných oprav v Ústeckém kraji pro tento rok. V nejbližší době plánujeme začít s rekonstrukcí silnice I/13 v úseku Místo – Zelená, ale zahájíme také stavbu obchvatu a přemostění u Žiželic na silnici I/27.
https://kraje.rsd.cz/ustecky/aktualizovana-mapa-oprav-v-usteckem-kraji-pro-rok-2022/

Na silnici I/27 ve Velemyšlevsi aktuálně probíhá čištění vpustí v obou směrech. Na místě je zachován obousměrný provoz, pracovníci s technikou se pohybují na krajnici. Práce ukončíme do 14:30.

Dnes jsme po 7. hodině ranní pustili Nový most v Děčíně na silnici I/13 do plného provozu. Od poloviny března prošla rekonstrukcí jeho severní část ve směru na Teplice. Zhotovitelem stavebních prací je společnost Skanska a.s.

Print Friendly, PDF & Email