Na stavbě přemostění a obchvatu u Žiželic na silnici I/27 aktuálně v rámci geotechnického průzkumu probíhá několik typů vrtů v hloubkách od 8 do 40 metrů. Na základě odebraných vzorků, které projdou laboratorními zkouškami, pak vypracujeme projekt stavby.

Díky jádrovým vrtům zjistíme, jaké je zde geologické podloží. Ve vzorkovnici je vidět, jak je zde geologie pestrá a střídají se tu různé jíly s různým obsahem prachovitých částic a písky. Pro vybudování monitorovací sítě používáme vrty inklinometrické, které hlídají stabilitu svahu a dále hydrogeologické (tzv. studny) pro ověřování pohybu hladiny podzemní vody. Nyní je v oblasti stavby provedeno celkem 65 vrtů. Vrtné práce je v plánu dokončit do konce února a poté začít s budováním přístupových cest pro těžkou technikou potřebnou během hlavních stavebních prací.

Jedná se o první velkou investiční akci v Ústeckém kraji, kterou chomutovská správa ŘSD ČR soutěžila metodou Design & Build, tedy navrhni a postav. Tato stavba je unikátní tím, že nebyla zahájena klasicky zemními pracemi, ale zhotovitel nejdříve provede geotechnický průzkum včetně monitoringu a vybuduje přístupové cesty. Na základě získaných údajů a dat vypracuje projektovou dokumentaci. Až poté budou následovat samotné stavební práce.

Zhotovitelem je sdružení firem SILNICE GROUP, EUROVIA CS, SMP CZ, Valbek a GEOFOS. Stavební práce plánujeme zahájit příští rok a stavbu uvést do provozu v roce 2025.

Navržený obchvat Žiželic v délce téměř 3 km má za cíl odvést tranzitní dopravu mimo obec, zlepšit jízdní parametry na silnici, a tím zajistit větší bezpečnost a plynulost silničního provozu. Mezi specifika stavby patří například, že si obchvat a přemostění nevyžádá žádné demolice, přeložka respektuje původní trasu silnice a vyrovnává řadu stávajících protisměrných zatáček. Ve stoupání od Žatce pak dojde k navýšení počtu jízdních pruhů. Komunikace prochází geologicky obtížným územím se svahovými sesuvy, čímž jsou kladeny zvýšené nároky na návrh i realizaci nejnáročnějšího objektu stavby, kterým je 377 m dlouhý most. Ten vede přes údolí potoka Hutná v hloubce 40 m.

Print Friendly, PDF & Email