Stavba 6 km dlouhého úseku dálnice D7 u Loun intenzivně pokračuje tak, abychom její první polovinu mohli uvést do provozu v říjnu 2022. A na čem se nyní pracuje?

Na hlavní trase aktuálně probíhají montáže odvodnění drenáží, dále kabelové vedení pro systémy SOS, realizace aktivních zón, pokládka ochranné vrstvy štěrkodrtě a odvodňovací prvky, jako jsou žlaby. Na mostech se realizují izolace a římsy, odláždění pod mosty a terénní úpravy. Dále probíhá stavba středové kanalizace a na konci úseku směrem na Prahu pak v rámci pilotové stěny probíhají zemní práce a provádí se základový trám.

Stavbu jsme zahájili v létě 2020 a její kompletní dokončení předpokládáme koncem roku 2023. Zhotovitelem stavby v předpokládané hodnotě 977 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s. a Herkul a.s.

 

Print Friendly, PDF & Email