Správy ŘSD ČR uspořádaly se zástupci města Děčín online konferenci, na které byly odprezentovány za doprovodu animací jak investiční, tak provozní činnosti. Vzhledem k tomu, že se v okrese Děčín připravují projekty ve fázi studií, zúčastnil se konference také Michal Vrabec z generálního ředitelství, který má na starost výhledové stavby.

Primátor Děčína Jiří Anděl a radní Tomáš Brčák byli nejprve seznámeni se stavem přípravy investičních projektů na pravém břehu Labe. Komplexní informace jim předal ředitel Správy Liberec Jan Wohlmuth, jehož správa tamní projekty připravuje. Nejblíže realizaci se přibližuje stavba tzv. Folknářské spojky, která vyvede silnici I/13 mimo městskou zástavbu. „Příprava pokračuje zatím podle plánu. S realizací počítáme v roce 2026,“ řekl Jan Wohlmuth.

Zbývající stav investičních projektů popsal vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona. Jednalo se o přeložku u obce Lesná na silnici I/9, rekonstrukci mostu na silnici I/13 u Jílového a o úpravu křižovatky Teplická. Vedoucí úseku výstavby dále prezentoval plán výstavby protihlukových stěn v okrese.

K plánovanému přivaděči z Děčína k dálnici D8 se vyjádřil Michal Vrabec. „Do ledna příštího roku budeme mít hotovou dokumentaci EIA, která porovná tři řešené varianty. Podle projednání a závěrů celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí budeme postupovat dál,“ informoval děčínské radní. Primátor Jiří Anděl v této souvislosti připomněl, že město počítá pouze s jedinou variantou, a sice chrochvickou.

K diskusi se dostalo také téma třetího mostu přes Labe, který Děčínu chybí. V současné chvíli však ŘSD ČR nad dalším mostem v rámci své silniční sítě neuvažuje. Ke změně však může dojít časem, a to v důsledku stavby zmíněného přivaděče a v širších souvislostech budování silniční sítě.

Závěr minikonference patřil vedoucímu provozního úseku Správy Chomutov Vítu Plechatému, který podrobně a přehledně odprezentoval provedené, současné i plánované opravy v děčínském okrese. Na několika prezentačních listech navíc shrnul rozsah a plán vynaložených prostředků do oprav a dále aktuální stav silniční sítě včetně mostů v okrese.

Podle primátora Jiřího Anděla se jednalo o velmi významné setkání, kde se v krátkém souhrnu dozvěděl všechny potřebné informace, které následně může předávat obyvatelům města.

Prezentace ke stažení

 

Print Friendly, PDF & Email