Dnes byly zahájeny vrtné práce na silnici I/13 směr Teplice na odbočce k Hostomicím, kde došlo k poklesu komunikace z důvodu historické důlní činnosti. Přibližně za dva týdny budou následovat injektážní vrty a dojde k zabezpečení podloží, což bude trvat asi jeden měsíc. Následně ze zahájí práce na silnici – odfrézování, odstranění podložních vrstev a položení nového asfaltu. Na místě je pro řidiče zúžený pravý jízdní pruh a snížená rychlost na 30 km/h.

Zhotovitelem prací je Diamo s.p., odštěpný závod PKÚ, kterému ŘSD předalo historické mapové podklady. Investorem je Ministerstvo životního prostředí, pod něhož tato akce spadá. Zhotovitel získal potřebná povolení pro práce v ochranných pásmech, kterých se na tomto místě nachází hned několik. Termín na realizaci má do konce června, ale věří, že do konce dubna bude hotovo.

Print Friendly, PDF & Email