Mezi Hořencem a Libčevsí jsme dnes dokončili opravu 4,3 km dlouhého úseku silnice I/15, která probíhala za úplné a následně částečné uzavírky. Zhotovitelem rekonstrukce téměř za 61 mil. kč bez DPH je společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Předmětem prací byla souvislá velkoplošná oprava asfaltového souvrství komunikace, úprava krajnic, pročištění propustků, úprava rigolů, zábradlí, svodidel a dopravního značení.

 

Print Friendly, PDF & Email