S rekonstrukcí silnice I/27 mezi Velemyšlevsí a Havraní jdeme do finále. Aktuálně zde probíhá zhotovení vodorovného dopravního značení s mírným omezením provozu v místě prací. Úsek je v tuto chvíli již obousměrně průjezdný. Na 1,5 km dlouhém úseku proběhla velkoplošná oprava asfaltového souvrství, která se realizovala za částečné uzavírky s řízeným kyvadlovým provozem.

Zhotovitelem stavebních prací za 16,5 mil. Kč bez DPH je společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Print Friendly, PDF & Email