Během rekonstrukce mostu č. 62-015 na silnici I/62 u Malšovic se vlivem vydatných dešťů rozvodnil dne 17.7. v 18.00 Račí potok, který během krátké chvíle zaplavil velkou část staveniště a spodní objízdné komunikace. Kromě značných materiálních škod se událost obešla bez újmy na zdraví.

Okamžitá opatření
Událost byla nahlášena hlídačem staveniště, na stavbu byli zpětně přivoláni pracovníci, kteří zajistili řízení dopravy po nezaplavené horní objízdné trase. Povodňový stav byl nahlášen na Povodí Labe. Zhotovitel zahájil okamžitý úklid staveniště.

Zjištěné skutečnosti
Po opadnutí vody bylo konstatováno, že stavba je naplavena blátem v mocnosti cca 0,5 m a kusy dřeva. Ze stavby byla odplavena část materiálu, převážně řezivo, lešení, bednění. Mechanizace se na stavbě v inkriminovaném čase nenacházela. Došlo k zatopení rozvaděče elektro, který byl ihned vyměněn a zaslán k nové revizi.

Print Friendly, PDF & Email