Ke stavbě okružní křižovatky silnic I/30 a III/25357 u Chlumce zahájil minulý týden Krajský úřad Ústeckého kraje stavebního řízení na 5 hlavních stavebních objektů. Aktuálně tedy čekáme na vydání stavebního povolení Krajského úřadu Ústeckého kraje a jeho nabytí právní moci. Poté zahájíme práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby, abychom následně mohli zahájit výběrové řízení na zhotovitele. 

Nová okružní křižovatka nahradí současnou stykovou křižovatku silnic I/30 a III/2535. V místě se zvýšenou intenzitou dopravy tak dojde k zásadní změně dopravního režimu. V prostoru stávající křižovatky dosahuje průměrná denní intenzita na silnici I/30 přibližně 12,5 tisíc vozidel, z nichž nemalou část tvoří kamionová doprava. Pro chodce bude úprava znamenat zvýšení bezpečnosti při pohybu k autobusovým zastávkám ležícím u křižovatky. V nynějším stavu totiž nejsou v místě zřízeny žádné chodníky ani přechody, a tak je přecházení vozovky rizikové.

Okružní křižovatka má navržený vnější průměr 42 metrů. Šíře okružního jízdního pásu je 5 m. Do křižovatky jsou napojeny celkem čtyři větve, které zajistí připojení ze všech dotčených směrů. Ty jsou u jednotlivých větví křižovatky následující: větev 1 (Ústí nad Labem), větev 2 (Chlumec), větev 3 (Teplice), větev 4 (Chabařovice). Stavba si nevyžádá žádné demolice objektů. V rámci realizace dojde na kácení lesních i mimolesních dřevin.

Předpokládaná cena stavby činí 21 200 000 Kč bez DPH.

Bližší informace k jednotlivým stavbám se dozvíte v naší mapové aplikaci.

Print Friendly, PDF & Email