Dva důležité kruhové objezdy na silnici I/15 v Lovosicích se postupně dostávají do stavu v realizaci. Již realizovaná okružní křižovatka U Kapličky bude zprovozněna na konci letošního května, s výstavbou okružní křižovatky v místech křížení silnice I/15 s Terezínskou ulicí počítá ŘSD buďto v druhé polovině letošního roku, nebo hned na začátku příští stavební sezóny v roce 2022.

O stavu obou projektů informovali lovosického starostu Milana Diana a jeho vedoucí zástupci Správy Chomutov prostřednictvím videokonference. Výstavba okružní křižovatky U Kapličky, kde se dříve vlivem úrovňového křížení stalo několik dopravních nehod, začala letos v únoru. Práce jsou přitom plánované na čtyři měsíce. Ke zprovoznění by mělo dojít na přelomu května a června tohoto roku.

Přípravné práce k rekonstrukci nebezpečného křížení silnice I/15 a Terezínské ulice také pokročily. „V rámci přípravy stavby se musíme ještě vypořádat s dodatečně objevenou šachtou, která patří Českým drahám. Na délku přípravy to však nebude mít žádný významný vliv, byť je třeba provést aktualizaci dokumentace,“ uklidnil lovosickou radnici vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona. Podle něj již začala příprava dokumentace pro provedení stavby. S výběrem zhotovitele stavby chce ŘSD začít co nejdříve. „Pokud se však nepodaří vybrat zhotovitele tak, aby byly práce dokončené ještě v tomto roce, resp. v této stavební sezóně, přesuneme realizaci na jaro příštího roku,“ podotkl Marek Sotona. Práce jsou plánované na šest měsíců, přičemž ŘSD prosazuje stavbu zrealizovat najednou, tedy bez zimní pauzy. S tím ostatně souhlasil i starosta Lovosic Milan Dian a vedoucí odbory dopravy.

Vedle těchto dvou zásadních investičních akcí na komunikaci ve správě ŘSD ČR informoval o údržbových akcích lovosickou radnici vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý. „V katastru Lovosic letos neplánujeme žádnou větší opravu, která by zásadně ovlivnila dopravu. Stav silnic je v okolí Lovosic v pořádku. Plánovaná je však standardní běžná údržba,“ sdělil Vít Plechatý. Na území města bylo v uplynulých letech provedeno několik velkých oprav povrchů.

Na základě podnětů zástupců města však bude ze strany ŘSD prověřeno několik úprav v rámci bezpečnostních opatření.

Odkaz na informační kartu stavby

Odkaz na informační kartu stavby

Print Friendly, PDF & Email