V příznivých klimatických podmínkách od června do září letošního roku jsme pracovali na opravě a kompletaci oplocení podél obou stran silnice I/13 v 8 km dlouhém úseku v intravilánu města Most a dále přes Obrnice, České Zlatníky až do katastru obce Želenice. Osadilo se zde přes 14 km nového pletiva včetně potřebných 56 únikových branek a 4 vrat. Celková hodnota této etapy díla činí téměř 12 mil. Kč bez DPH a jeho zhotovitelem je firma ALGON Cheb. Oplocení brání migraci zvěře přes komunikaci a snižuje riziko jejího střetu s projíždějícími vozidly. Je to jednou z podmínek navýšení rychlostního limitu na tomto úseku na 110 km/h. Na jaře 2022 se pak pustíme do opravy oplocení na silnici I/63 u Řehlovic.

 

Print Friendly, PDF & Email