V pondělí 10. července plánujeme zahájit rekonstrukci silnice I/8 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/13 v Teplicích až do Nových Dvorů. Dojde zde k velkoplošné opravě asfaltového souvrství a výměně dilatačních mostních závěrů na bystřanských mostech ev. č. 8-045 a 8-046.

Stávající vozovka vykazuje řadu poruch, jako jsou příčné a podélné trhliny, výtluky a poruchy obrusné vrstvy v důsledku zestárlého asfaltového pojiva a velké intenzity těžkých vozidel. Asfaltové vrstvy vykazují únavové poruchy a degradaci povrchu.

Během pondělí dojde k osazení dočasného dopravního značení a v úterý 11. července bude zahájeno frézování vozovky na dvou úsecích. Pro řidiče zde vznikne dopravní omezení v podobě částečné uzavírky. V pracovních úsecích bude řízený kyvadlový provoz.

Zhotovitelem rekonstrukce v hodnotě 70 mil. Kč bez DPH je společnost HERKUL a.s. Stavební práce na 3,5 km dlouhém úseku plánujeme dokončit v prosinci 2023. Všem řidičům děkujeme za trpělivost.

 

Print Friendly, PDF & Email