Most v Malšovicích na silnici I/62 byl puštěn do provozu v termínu i po komplikacích, které v červenci přinesly vydatné deště a staveniště bylo zaplaveno. Ve čtvrtek 25. listopadu tak řidiči mohli přes most projet v obou směrech bez omezení. Do té doby místem projížděli po sjezdových a nájezdových ramenech kolem stavby. Celková hodnota rekonstrukce mostu činí 27,54 mil. Kč bez DPH.

V dubnu, kdy jsme akci zahájili, došlo k demolici stávajícího mostu, po němž nezbylo ani památky. V květnu se vše soustředilo na fázi stavebních příprav výstavby a v červnu se už uskutečnilo například vázání výztuže základu, montáž bednění základu a jeho betonáž. V červenci pak byla kvůli vydatným dešťům velká část staveniště zaplavena. Došlo tak k velkým materiálním ztrátám a náplavě bahna. Vše se ve spolupráci s hotovitelem okamžitě řešilo a rekonstrukce pokračovala dál. Začátkem srpna byly již beraněné piloty, které zajišťují pevnější a odolnější konstrukci, hotové. Následně proběhlo vázání výztuže nosné konstrukce a její betonáž. Práce svižně pokračovaly například betonáží přechodové oblasti a ve finále jsme provedli vodorovné dopravní značení, namontovali svodidla a dělali terénní úpravy. Hlavní práce se pak přesunuly na komunikaci vedoucí pod mostem.

A jak to na místě vypadalo od dubna do listopadu?

Print Friendly, PDF & Email