Na budoucí hlavní trase dálnice D6 Petrohrad – Lubenec o délce 12,1 km aktuálně probíhá zjišťovací archeologický průzkum, který potrvá do konce ledna 2022. Archeologové zde zaznamenali 4 zajímavé lokality – dvě z doby pravěké, mladší dobu bronzovou a cihelnu. Zjišťovací archeologický průzkum provádí jako vedoucí účastník ZIP o.p.s. společně se SAMSON Praha o.p.s. a Archeo Sever o.p.s. Poté bude následovat plošný záchranný archeogologický průzkum. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby s předpokládanou cenou 4,47 mld. Kč bez DPH plánujeme letos na jaře.

Bližší informace k jednotlivým stavbám naleznete v naší mapové aplikaci.

Print Friendly, PDF & Email