Začátkem září jsme zahájili opravu mostu na silnici I/13 v Komořanech na Mostecku, na němž bylo třeba vyměnit dilatační mostní závěry, které byly již v nevyhovujícím stavu a za hranicí své životnosti.

V uplynulých dnech zde byly osazeny nové mostní dilatační závěry a dnes probíhá jejich betonáž. Doprava ve směru na Bílinu je převedena do druhého jízdního pásu, kde je zachován obousměrný provoz se sníženou rychlostí na 50 km/h.

Opravu v celkové hodně 1,264 mil. Kč bez DPH plánujeme ukončit do konce tohoto měsíce.

Print Friendly, PDF & Email