Už čtvrtým týdnem pracujeme na opravě Nového mostu v Děčíně, který se nachází na silnici I/13. Minulý týden jsme zde provedli broušení, brokování a injektáž mostovky. Nyní probíhají kotevní a pečetící nátěry a strojní pokládka izolace. Jižní část mostu ve směru Česká Kamenice je zcela uzavřená a objízdná trasa vede obousměrně po severní části mostu směr Teplice. Práce plánujeme ukončit v květnu 2022.

A proč jsme nezačali s opravou severní části mostu, která je více poškozená?
Právě větší poškození betonového podkladu čili větší časová potřeba pro opravu, byl s ohledem na nejistý termín příchodu zimního období důvod pro zahájení opravy na jižní estakádě. Po konzultaci se zhotovitelem oprav jsme dospěli k závěru, že stihnout opravu jižní estakády do příchodu zimy je více pravděpodobné. Pokud by do rozpracované opravy severní estakády přišla zima, nadělalo by to více problémů. Je třeba si uvědomit potřeby jednotlivých technologií jak časové, tak i teplotní. Pro severní estakádu pak bude v případě zjištění většího poškození betonového podkladu delší doba pro dokončení opravy.

Print Friendly, PDF & Email