O víkendu jsme začali vrtat piloty pro most na silnici I/27 u obce Žiželice, kde budujeme obchvat a most přes údolí Hutná. Jde o první velkou akci v Ústeckém kraji, kterou stavíme metodou Design & Build. Od poloviny května bude stavba probíhat za úplné uzavírky. Zprovoznění plánujeme v roce 2026.

Stavba byla zahájena v srpnu 2022. Na této stavbě zhotovitel nejdříve vybudoval přístupové cesty a provedl geotechnický průzkum včetně monitoringu. Na základě získaných údajů a dat vypracoval projektovou dokumentaci. A nyní probíhají samotné stavební práce.

Celková délka této stavby je téměř tři kilometry a její nejnáročnější částí bude realizace 380 metrů dlouhého mostu. Ten vede přes údolí potoka Hutná v hloubce 30 metrů.

Cílem obchvatu Žiželice je odvést tranzitní dopravu mimo obec, a tím zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tato stavba si nevyžádá žádné demolice, přeložka respektuje původní trasu silnice a vyrovnává řadu nynějších protisměrných zatáček. Ve stoupání od Žatce pak dojde k navýšení počtu jízdních pruhů.

Zhotovitelem je sdružení firem Silnice Group, Eurovia CS, SMP CZ, Valbek a Geofos, za cenu 783 milionů Kč bez DPH.

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb v ústeckém kraji naleznete na tomto odkazu.

Další informace ke stavbě naleznete v informačním letáku – I/27 Žiželice, obchvat a přemostění.

Print Friendly, PDF & Email