Na stavbě „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ aktuálně probíhají sanační práce na 70 % celkové délky trasy. Na základě provedených zkoušek a jejich vyhodnocení je na daný úsek zvolena vhodná technologie, tak aby rekonstrukce odpovídala současným technickým předpisům a normám. Zprovoznění dálničního úseku plánujeme na konci září.

Proti původnímu průzkumu, který předcházel projektovým pracím, jsme v průběhu stavebních prací zjistili, že předpokládaná únosnost původní komunikace neodpovídá požadovaným technickým předpisům a normám. Komunikaci je třeba sanovat na výrazně větších plochách, než předpokládal projekt. Harmonogram byl proto změněn a z tohoto důvodu lze očekávat změny v oblasti nákladovosti a konečného termínu zprovoznění, který nyní plánujeme na konec září.

Odkrytím asfaltových vrstev a změření únosnosti dílčích úseků v rámci celé trasy o délce 6,1 km na nich nyní realizujeme sanační práce. Odkrývání úseků probíhalo postupně v délce 300 až 500 metrech. Poté na nich byly provedeny zkoušky a na základě jejich vyhodnocení jsme zvolili vhodnou technologii tak, aby to byla i ekonomicky přijatelná. Původně měla být přibližně na 70 % délky provedena obnova asfaltového souvrství v hloubce 25 cm. Po zkouškách jsme zjistili, že sanaci je třeba provést přibližně na 70 % délky trasy a přibližně z toho na jedné čtvrtině proběhne sanace pod konstrukční vrstvou v hloubce 120 až 150 cm. V místě stavby se nacházejí tři tektonické linie neboli rozhraní různého geologického prostředí, kde se musí provést vyztužení geomřížemi, což je technologicky a časově náročnější.

Cena stavby dle smlouvy činí 773 mil. Kč bez DPH, která bude po změnách během výstavby upřesněna.

Řidiči místem projedou obousměrně po jízdním pásu ve směru na Prahu v režimu 1+1 s rychlostí 80 km/h.

Print Friendly, PDF & Email