Na stavbě nové okružní křižovatky v ústeckém Krásném Březně na silnici I/62 aktuálně probíhají práce na podchodu pro pěší, kde pracujeme na bednění podkladního betonu. Dále probíhají zemní práce, odbourávání starých konstrukcí vozovky, demontáž původního veřejného osvětlení a výkopové práce pro založení gabionové stěny. Řidiči stavbou projedou obousměrným provozem se sníženou rychlostí, kde s ohledem na výjezd trolejbusů řídí dopravu semafory.

Okružní křižovatku v hodnotě 58,4 mil. kč bez DPH plánujeme uvést do provozu v prosinci tohoto roku. Zhotovitelem stavebních prací je společnost Eurovia CS, a.s.

Nová okružní křižovatka zajistí propojení všech dopravních směrů, dojde k eliminaci nebezpečných manévrů při otáčení vozidel a celkovému usměrnění dopravy, zajištění mimoúrovňového křížení s chodci a cyklisty, bude doplněn autobusový záliv pro dostupnost ulice Karolíny Světlé a ulice Nový Svět a v neposlední řadě okružní křižovatka napomůže snížení rychlosti vozidel, která je dle provedeného kontrolního měření v místě významně překračována.

Print Friendly, PDF & Email