Ve středu 1. listopadu bude zahájena zimní údržba, na kterou jsme v Ústeckém kraji připraveni. Zimní údržbu pro více než 520 km silnic I. třídy a dálnic, mezi něž spadá část dálnice D7 a D6, zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, která má aktuálně naskladněno 8 290 tun posypové soli. Z celkových 140 posypových vozů je 33 sypačů určených výhradně na silnice I. třídy a dálnice. V případě poruchy či vysokého vytížení, tak má krajská SÚS techniku v záloze. Minulý rok první výjezd směřoval na silnici I/7 k Hoře Sv. Šebestiána z důvodu namrzlé mlhy, letos zatím žádný výjezd nebyl potřeba.

Zimní údržbu dálnice D8 v úseku km 48,277–92,208 zajišťuje SSÚD v Řehlovicích s detašovaným sídlem v Petrovicích, kde jsou v této horské oblasti připraveni okamžitě vyrazit v případě bohaté sněhové nadílky. V Řehlovicích je připraveno 7 sypačů a naskladněno 2 000 tun posypové soli, v Petrovicích jsou k dispozici 4 sypací vozy a 2 000 tun soli. Středisko správy a údržby dálnice má i rezervu pro případ poruchy vozidla při plném vytížení.

 

 

Print Friendly, PDF & Email