Plánovaný obchvat má v současné chvíli zaktualizovanou technickou studii, na dvoupruhovou variantu platné stanovisko vlivu stavby na životní prostředí a vypracovanou ekonomickou efektivitu.

O současném stavu přípravy informovali zástupci ŘSD ČR širší vedení radnice Klášterce nad Ohří prostřednictvím online konference. „Z naší strany byla letos v lednu schválená ekonomika stavby. Nyní je plánovaný obchvat podroben oponentnímu posudku na Státním fondu dopravní infrastruktury. Následně se musí k projektu vyjádřit Centrální komise Ministerstva dopravy, která definitivně rozhodne o dalším pokračování přípravy,“ shrnul úvodem aktuální stav přípravy vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona. Pokud komise projekt schválí, předpokládáme realizaci stavby kolem roku 2028. „Hodláme využít nových zákonných nástrojů, které nyní máme. Zejména se jedná o liniový zákon,“ podotkl ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský.

Podle Michala Vrabce z Generálního ředitelství ŘSD, který má na starost rané fáze přípravy staveb, bude na Centrální komisi také rozhodnutí o tom, zdali bude obchvat dvou-, či čtyřpruhový, případně třípruhový. Rozhodnout je nutno s ohledem na další plánované stavby na silnici I/13 mezi Chomutovem a Karlovými Vary, které mají vést ke kapacitnějšímu propojení krajských měst.

Plánovaný obchvat má však své odpůrce, na což upozornil starosta Klášterce Štefan Drozd. „Vzhledem k tomu, že se část našich občanů staví k obchvatu zcela záporně, uvítal bych v případě schválení projektu Centrální komisí podrobnou vizualizaci stavby, kterou bychom prezentovali například formou veřejného projednání,“ podotkl starosta Klášterce. Podle ředitele Správy Chomutov je to jeden z důležitých kroků, který správa používá i jinde. „Stavba obchvatu je evidentně v souladu jak s vedením města, tak s většinou jeho obyvatel. To je velmi důležité pro prosazení stavby,“ je přesvědčený Martin Vidimský.

Kromě plánovaného obchvatu města se radní Klášterce zajímali také o další stavby ve vazbě na město. Jednalo se například o úpravu křižovatky Vernéřov, kde projekt přibrzdila potřeba stavebního řízení a s přestavbou se počítá v roce 2022. „Přesto připravujeme alespoň prozatímní opatření, které má za úkol eliminovat vážné dopravní nehody, které se v místě staly v posledních týdnech,“ ujistil radní vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý.

Stávající silnice I/13 mezi Chomutovem, Kláštercem a dále k Ostrovu vytváří na mnoha místech jak nebezpečné úseky, tak i lokální nehodová místa (nekapacitní křižovatky apod.). Proto radní Klášterce apelovali na ŘSD, aby došlo ve spolupráci s Policií ČR k revizi stávajících nejvyšších povolených rychlostí v kritických místech.

Zástupci ŘSD i města se závěrem shodli na zvýšené koordinaci běžných údržbových prací v katastru Klášterce a blízkého okolí. „Jsem přesvědčený, že i město a policie ČR mohou být nápomocny k plánování pravidelné údržby na silnici I/13,“ dodal starosta Klášterce Štefan Drozd.

Videokonference zástupců ŘSD Správy Chomutov a Klášterce nad Ohří

 

Odkaz na informační leták stavby

Print Friendly, PDF & Email