Přestavbu stávající části mimoúrovňové křižovatky na silnici I/62 v Ústí nad Labem, městské části Krásné Březno na okružní křižovatku může zbrzdit majetkoprávní vypořádání pozemků patřících městské části Neštěmice.

Ředitelství silnic a dálnic má přípravu stavby téměř dokončenou. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci již v srpnu roku 2020. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vypsáno v polovině letošního ledna. Přesto je zahájení stavby zatím těžko predikovatelné. „Ačkoliv se ŘSD podařilo s městem Ústí nad Labem najít společné řešení, nedaří se nám v samém závěru dokončit jednání s městem na vypořádání pozemků o rozloze 468 m2 a s Neštěmicemi na vypořádání pozemků o rozloze 474 m2, které pro realizaci stavby potřebujeme,“ popisuje situaci vedoucí úseku výstavby chomutovské Správy ŘSD ČR Petr Vacek. Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického se část zastupitelů města domnívá, že stavba není potřeba a že samotná akce způsobí dopravní komplikace a omezí obslužnost zejména městské části Neštěmice. Prodej potřebných pozemků proto nebyl zastupiteli dosud schválen.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic v sídle ústeckého magistrátu deklarovali, že stavba je ve veřejném zájmu a její realizací dojde nejen k odstranění nebezpečné bodové závady, ale sdruženou investicí s městem dojde díky mimoúrovňovému křížení ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů. Projekt počítá s tím, že stavba bude realizována ve dvou etapách při zachování provozu a nedojde tak k odříznutí Neštěmic. „Projektová dokumentace zahrnuje na základě požadavku města i osvětlení, chodník a podchod pro pěší. Tyto části by mělo město na základě uzavřené smlouvy spolufinancovat,“ doplnila k přípravě projektu Eva Semanová z úseku přípravy staveb Správy Chomutov.

Podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic bude v dalších dnech potřeba vyvolat jednání s vedením města a starostkou Neštěmic, kde bude podrobněji prezentován postup stavby a její výhody oproti současnému stavu, budou popsány navazující kroky a připomenuty utracené prostředky na přípravu stavby. „Poslední možností, kterou bychom ale neradi uplatňovali, je podání návrhu na vyvlastnění pozemků. Jednalo by se o zcela standardní postup,“ řekl k problematice ředitel chomutovské Správy Martin Vidimský. V rámci chomutovské Správy ŘSD by se jednalo zřejmě o vůbec první vyvlastnění pozemků patřících městu.

ŘSD ČR připravuje na území krajského města ještě rekonstrukci úrovňové křižovatky Rondel na silnici I/30. V loňském roce byly po dohodě s městem přerušeny práce na inženýrské činnosti vedoucí k vydání příslušných stavebních povolení, a to z důvodu prověření pohybu pěších a cyklistů v této lokalitě. S realizací ŘSD ČR počítá v roce 2023.

Print Friendly, PDF & Email