Oprava Nového mostu v Děčíně na silnici I/13 je v plném proudu a v těchto dnech zde probíhá např. bourání krytu, odstraňování izolace, úprava povrchu mostovky, otryskání říms a injektáž. Rekonstrukci plánujeme ukončit v květnu tohoto roku. Pro řidiče je severní část mostu ve směru na Teplice zcela uzavřena a objízdná trasa vede obousměrně po jižní části mostu ve směru na Českou Kamenici.

Minulý rok na podzim jsme v termínu opravili jižní část Nového mostu, tedy jižní estakádu, jižní rampu, jižní napojení, jižní most a Kamenickou rampu. Letos pokračujeme druhou etapou, během níž pracujeme na severní části mostu, která zahrnuje severní rampu, severní estakádu, severní napojení a severní most přes nádraží. Stavební práce zahrnují kompletní rekonstrukci asfaltového souvrství včetně opravy mostní konstrukce, vyrovnávacích vrstev a celoplošnou izolaci mostovky. Zhotovitelem prací v celkové hodnotě 72,28 mil. Kč bez DPH je společnost Skanska a.s. Celkový rozsah rekonstruovaných ploch je více než 25 000 m2.

Print Friendly, PDF & Email