Povrch Nového mostu v Děčíně trápí řidiče dlouhodobě. Na vině je již nefunkční hydroizolace, která způsobuje nesoudržnost asfaltového krytu s konstrukcí mostu, čímž dochází k tvorbě výmolů. „Pro nás je to v současné chvíli jeden z největších problémů, co se dopravy ve městě týče. Řidiči si nám stěžují na poničené kola a nápravy,“ shrnul situaci k Novému mostu primátor Děčína Jiří Anděl. Ředitelství silnic a dálnic se sice snaží výmoly vyspravovat, nicméně jde jen o dočasné řešení. „Nyní používáme na výspravy výmolů mikrovlnnou technologii, kterou lze opravy realizovat i v zimě. Nicméně trvalým řešením je pouze generální oprava vrchní izolace mostu, kterou zahájíme ve druhé polovině tohoto roku,“ informoval primátora vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý. V současné době se dokončuje projektová dokumentace. „Ještě tento měsíc bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které trvá průměrně čtyři měsíce,“ potvrdil intenzivní přípravu opravy mostu ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. Ředitelství silnic a dálnic počítá s délkou doby realizace přibližně sedm měsíců. „Oprava bude probíhat po etapách, vždy tak, aby byl zachován obousměrný provoz alespoň v jednom pruhu v každém směru,“ dodal Vít Plechatý. Během opravy dojde k odstranění stávajícího asfaltového souvrství a zejména pak k celoplošné opravě izolace na nosné konstrukci mostu.

Na Děčínsku se kromě opravy Nového mostu počítá v příštím roce s řadou dalších rekonstrukcí asfaltových povrchů a mostů. Z hlediska koordinace chystaných prací se proto společného jednání zúčastnili také zástupci SČVK Kateřina Matunová a Robert Parlesák. Město Děčín zastupovali vedle primátora také jeho náměstci Tomáš Brčák a Jiří Aster.

Vedle oprav ŘSD počítá v okrese Děčín i s několika menšími investičními akcemi. Zejména se jedná o úpravu křižovatky Pivovarská x Teplická na silnici I/13 v Děčíně, kde se stabilizuje technické řešení, nebo o rekonstrukce mostů na silnici I/13 u Jílového a v České Kamenici, kde se realizace plánuje na rok 2023, respektive rok 2022. Velkou plánovanou investiční akcí je napojení Děčína na dálnici D8 u Knínic. „Na tuto akci máme zpracován projekt předběžného geotechnického průzkumu pro všechny tři varianty. Nyní probíhá účelový hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum jako podklad pro dopracování dokumentace EIA a inženýrská činnost pro zajištění přístupů pro realizaci vrtů,“ shrnul stav přípravy přivaděče vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona.

Závěrem společného jednání byla shoda na uspořádání společné tiskové konference, kde bude představen plán budoucích investičních a neinvestičních akcí jak v okrese Děčín, tak v celém Ústeckém kraji. Zároveň budou veřejnosti prezentovány projekty ŘSD za posledních několik let.

Print Friendly, PDF & Email